Events

Wasagaming    |    October 21, 2017
Friends Fright Night
MacGregor    |    October 22, 2017 - October 29, 2017
MacGregor Hospital Ausiliary Soup & Pie
Wasagaming    |    October 27, 2017 - October 29, 2017
Creepy Hollow Hauntings
Wasagaming    |    November 18, 2017 - November 19, 2017
Photos with Santa
MacGregor    |    December 2, 2017
Christmas in MacGregor – Holiday Homes and Santa Parade
MacGregor    |    December 3, 2017
MacGregor Community Carol Festival